กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ ปฏิทินท่องเที่ยวในตำบลพันท้ายนรสิงห์ ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป้นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับฯ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น
ชมข้อมูล
สังขละบุรี
วัดพระแท่นดงรัง

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “วัดเขาใหญ่ อำเภอท่ามะกา” เนื่องในวันจักรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “วัดเขาใหญ่ อำเภอท่ามะกา” เนื่องในวันจักรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับฯ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับฯ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน
จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567
วันนี้(21 มีนาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายชำนาญ แตงจุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งOnline และ Onsite
จังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565
จังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญด้านมนุษยธรรมของ พันโท บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ ผู้มีบทบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำขนมมัดใต้ยักษ์ หวังให้เป็น soft power ส่งเสริมท่องเที่ยวด้านอาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำขนมมัดใต้ยักษ์ อาหารชุมชนญวนบ้านลิ้นช้าง อัตลักษณ์ของท้องถิ่น หวังให้เป็น soft power ส่งเสริมท่องเที่ยวด้านอาหาร ในงานเทศกาลขนมมัดใต้ กินปลา ตาก-ลม ชมวิวและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government