ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
image
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะผ้าป่าช่วยช้างไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย เพื่อช่วยช้างในที่ขาดแคลนอาหาร จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเงินจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือช้างในมูลนิธิและปางช้างทั่วประเทศ
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ รอบวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
image
จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมหารือถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้สามารถขับเคลื่อนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไป
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image