ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม2566

ข่าวเด่น

จังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565
ชมข้อมูล
สังขละบุรี
วัดพระแท่นดงรัง

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565
จังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญด้านมนุษยธรรมของ พันโท บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ ผู้มีบทบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำขนมมัดใต้ยักษ์ หวังให้เป็น soft power ส่งเสริมท่องเที่ยวด้านอาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำขนมมัดใต้ยักษ์ อาหารชุมชนญวนบ้านลิ้นช้าง อัตลักษณ์ของท้องถิ่น หวังให้เป็น soft power ส่งเสริมท่องเที่ยวด้านอาหาร ในงานเทศกาลขนมมัดใต้ กินปลา ตาก-ลม ชมวิวและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงานรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงาน “รวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติตตามข้อสั่งการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค-เกษตร และการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว แลนด์มาร์กแห่งใหม่และพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจน์ พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันปิยะมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government