รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงานสัมมนา “ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิตจริงหรือ” ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คาร์บอนเครดิตภาค ป่าไม้” พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดกาญจนบุรี เปิดงาน “Learn to Love : Human History Heritage เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโลกจากความรักและสันติภาพ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ และการใช้มาตรการจังหวัดควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในภาคีเครือข่าย มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566/67 ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government