จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน ประจำปี 2564 มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้สังคม

วันนี้ (19 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน ประจำปี 2564  โดยมี นางสาวจิรานันท์ จิววัฒนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ  และคณะ ได้ร่วมในพิธีปฐมนิเทศ และแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ประจำปี 2564 
    จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ในฐานะ แรงงานไร้ฝีมือ ได้ค่าจ้างในอัตราแรงงานขั้นต่ำ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯมีทักษะด้านอาชีพช่างติดตัว มีโอกาสได้งานทำสูง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” มีรายได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่กำหนดไว้ของแต่ละจังหวัด 
    สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน แบ่งเป็นสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาช่างทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมผ้า ซึ่งผู้อบรมจะได้มีทักษะความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรฝึกเตรียมเข้างานและมีตำแหน่งรองรับตามหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่เลือกฝึกอบรมทั้งในพื้นที่หรือในจังหวัดอื่นใกล้เคียงจากการประสานหาตำแหน่งงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
    ด้าน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวว่า การขยายผลโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือกับ 4 กระทรวงหลัก คือ " โครงการนี้ช่วยตอบโจทย์สังคมเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเรียนจบพร้อมตกงานในอนาคตโดยเฉพาะเด็กที่เรียนจบชั้น ม.3 ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเรียนต่อได้ ไม่มีทักษะฝีมือในการทำงาน แต่ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่โดยฉับพลัน แบกภาระความรับผิดชอบต่อสู้ชีวิต หางานทำต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวให้ได้รับโอกาสการพัฒนาตนเองติดอาวุธให้พวกเขาได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย นำไปสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคต” 

 

ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar