รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “วัดเขาใหญ่ อำเภอท่ามะกา” เนื่องในวันจักรี

วันนี้(3 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. ณ วัดเขาใหญ่ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ “วัดเขาใหญ่” เนื่องในวันจักรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 บรรดาพสกนิกรทั้งหลาย ได้พร้อมกันอัญเชิญ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายปราบศึก ศัตรูทั้งหลายจนสิ้น ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ามั่นคง นำมาซึ่งความสงบสุข ร่มเย็น ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมา

ทั้งนี้ประธานในพิธีฯ ได้ไหว้สักการะที่วิหารหลวงปู่เกลี้ยง จากนั้นได้ถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หลังจากนั้นได้กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง

จากนั้นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุเจดีย์จุฬามณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบ ที่อยู่บนยอดเขา หลังจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาใหญ่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบโครงการ อาทิเช่น เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้าที่รกร้าง ตัดแต่งต้นไม้ ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณ โบสถ์ และเมรุ เพื่อขจัดคราบ มูลนก สิ่งสกปรก ทุกชนิด ในรอบบริเวณ เพื่อให้วัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar