ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับฯ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น

วันนี้(2 เมษายน 2567) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีกาญจน์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับฯ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายซิลวา คูมาร์ ที่ปรึกษาด้านการสร้างอนุสาวรีย์ฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรี นายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับฯ

ในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย - มาเลเซีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างโอกาสการลงทุนระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี กับประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้น โดยเน้นดำเนินการ 4 ข้อ คือด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุนการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนมากขึ้น ด้านความปลอดภัย และด้านเกษตรกรรม และแจ้งให้ทราบถึงโครงการที่ชาวมาเลเซีย เสนอให้สร้างอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นขนาดเล็กที่วัดถาวรวราราม เพื่อรำลึกถึงแรงงานชาวเอเชียที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะไทย - พม่า ซึ่งจะมีการจัดพิธีฉลองการสถาปนาอนุสาวรีย์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar