จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

วันนี้ (2 เมษายน 2567) เวลา 07.30 น. ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรังสิมา ลัธธนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ

โดยประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นถวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายธูปเทียนแพ(ดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรม ต่อจากนั้นประธานในพิธี กรวดน้ำและและกราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 70 รูป

เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน

.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar