ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 พร้อมด้วย นายศิริรัตน์ บำรุงเสานา นายอำเภอ ศรีสวัสดิ์ นายวีระพันธ์ มานะศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 9 กาญจนบุรี นางสาวนนทนา คุ้มแก้ว ผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมและฟังคำบรรยาย ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 โดยมี นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะให้การต้อนรับฯ 
          ทั้งนี้ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจบุรี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ารับฟังการบรรยาย และชมนิทรรศการตามรอยพ่อหลวง พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของตนเองต่อไป


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง : ภาพ
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี : ข้อมูลข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว

********************************
ฐิติพร ม่วงแก้ว–ข่าว /-พิมพ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar