จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ ( 9 มกราคม 2566 ) เวลา 08.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง (วัดใต้) ประธานฝ่ายสงฆ์ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และญาติของผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลฯ เข้าร่วมพิธีฯ
    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  พระอารามหลวง (วัดใต้) พระอุปัชฌาย์
    จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ บิดา มารดา และญาติพี่น้องของผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทร่วมมอบผ้าไตรแก่นาค ต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 101 รูป จนเสร็จสิ้นพิธี 
             จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 101 รูป และผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จะเข้าปฏิบัติธรรม และศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา 15 วัน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ
********************************
ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง–ข่าว /-พิมพ์-/
จิตริน มัชฌันติกะ-/ภาพนิ่ง 
พัชรพล เจริญสุข-/ภาพวีดีโอ-ส่งข่าว
                      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีimage รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar