📍 มาตรการโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

📍 มาตรการโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี

🔹 พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

👨‍👨‍👧‍👦 ประชาชน

😷 สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน

✅ เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ (Universal Prevention For COVID-19)

✅ มาตรการ VUCA

👰🤵การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การจัดงานต่างๆ

✅สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

🤝ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🍛 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

✅เปิดให้บริโภคได้ตามเวลาปกติ

🍻การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับ SHA PLUS ไม่เกินเวลา 21.00 น.

🤝 ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด

🎆 สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

🚫ยังคงปิดให้ดำเนินการ

✅ สามารถปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมและการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด

👫นักท่องเที่ยว

เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

💉 เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แพเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ

💉 ใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่

💉ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชน

🏥ทั้งโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและ🏬 จุดให้บริการประชาชน

😷 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งจุดบริการตรวจ ATK พร้อมใบรับรอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ ศาลาขุนแผน ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง ในวัน เวลาราชการ

📱 สอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-512961

📱 สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-515208 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar