สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงกรณีนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีประวัติเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งงานกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ว่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี เป็นหญิงไทย รายที่ 202 ของการระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนประมาณ 10 คน จากการสอบถามข้อมูลประวัติการเดินทางพบว่า ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 นักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมายังแพพักนอนค้างในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งระหว่างทางไม่ได้แวะพักที่ใด สำหรับแพพักที่เข้าใช้บริการ มีลักษณะเป็นแพพักนอนค้าง โดยลากแพไปไว้ที่เกาะท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่มีพนักงานมาคอยดูแลให้บริการ 
    ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระดาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ราย  ได้แก่ เจ้าของแพและพนักงานขับเรือลาก  โดยได้ให้กักตัวสังเกตอาการในระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที รวมทั้งได้เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T  เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และเช็กอิ นผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
    จากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่มีความน่าวิตกกังวลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ให้ความรู้และแนะนำให้สังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งทันที  
    นอกจากนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้กล่าวถึง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก  จึงได้มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ทั้งการควบคุมจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนใช้มาตรการ D-M-H-T-T   รวมทั้งการใช้บริการตาม สถานบริการ โรงแรมที่พักร้านอาหาร ให้วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ ซึ่งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจและให้คำแนะนำกับประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยจากโควิด-19 

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar