ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ 017 (ครั้งที่2) โรงเรียนชมชนบ้านหนองฝ้าย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar