ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรี ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar