ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar