จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงานรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันนี้ ( 13 กันยายน 2565 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกกลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มอาชีพ เข้าร่วมงานจำนวน 120 คน

 
    จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และรัฐบาลได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งในปีนี้ได้ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ อีกด้วย จึงได้จัดงานโครงการ “รวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความรู้และทักษะในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย 


    สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลอนโดและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ่อพลอย เนื่องในโอกาสชนะเลิศการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 การแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 2 องค์กร การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสตรีที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล  กิจกรรมต่อยอดธนาคารเมล็ดพันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “ ปลูก ปัน สุข สร้างวัฒนธรรมสีเขียว สู่รั้วโรงเรียน”จำนวน 13 แห่ง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar