ขั้นตอนการเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

* ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
1. แสดงหลักฐานความจำเป็นในการเดินทาง หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ Covid-19.in.th แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ
2.เมื่อเข้ามายังพื้นที่ชุมชน ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. เข้ารับการตรวจคัดกรอง บันทึกข้อมูล หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้แสดงกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคด้วย 
ส่วนมาตรการการกักตัวให้สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในชุมชนนั้น
3.ในกรณีเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท ให้ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลกับพนักงานโรงแรม หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้แสดงกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคด้วย
4.ในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar